Материали от Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Материали от Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна. Проведена на 21 февруари 2018 Презентации Добри международни практики за управление на жизнения цикъл на активите във ВиК сектора, Д-р Ивайло Касчиев, Директор дирекция “ВиК Повече…