Минали събития, Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Минали събития Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна. София, хотел “Новотел”, 21 Февруари 2018, 13:00 – 18:30 Програма на събитието