Материали от Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Материали от Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Проведена на 21 февруари 2018

Презентации

Добри международни практики за управление на жизнения цикъл на активите във ВиК сектора, Д-р Ивайло Касчиев, Директор дирекция “ВиК услуги”, КЕВР

Риск базиран подход за управление на активите, Димитър Пенелов, Водещ одитор и Схемен мениджър, Intertek

IBM Industry solutions for Asset intensive industries, Tamas Kubicsek, Consultant, Watson IoT Asset Management, IBM

Обучение, квалификация и мотивация, Проф. д-р Георги Тасев

Снимки

Leave a Reply