Полезно и събития

Снимки и презентации от Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Виж

Минали събития: Кръгла маса: Към по-добро управление и поддръжка на активите и инфраструктурата. Необходимата промяна.

Повече информация

Списание Ютилитис за БАУПАС

Прочети

Стандарт ISO 55000:2014

Прочети